پروژه های در دست اجرا:
آنتن KENBOTONG
 

تصویر

مدل

نوع

فرکانس

توان

زاویه تابش

پلاریتی

وزن

افقی

عمودی

 

 
 

TDJ-5158P12Ax2

Dish

5.1~5.8

34.5

3

3

V & H

20 Kg

TDJ-5758P9Ax2

Dish

5.1~5.8

32.5

3.5

3.5

V & H

10.5 Kg

TDJ-5158P9A

Dish

5.1~5.8

32.5

3.5

3.5

V / H

10.5 Kg

 

   

TDJ-5758P6Ax2

Dish

5.1~5.8

28.5

5

5

V & H

5.5 Kg

TDJ-5158P6A

Dish

5.1~5.8

28.5

5

5

V / H

5.5Kg

TDJ-5158P6

Dish

5.1~5.8

28

6

6

V / H

5 Kg

TDJ-5158P4

Dish

5.1~5.8

24

9

9

V / H

3 Kg

 

   

TDJ-5758SPL9A

GRID

5.1~5.8

30

3.5

5

V / H

5 Kg

TDJ-5800SPL9

GRID

5.7~5.8

30

4

6

V / H

4.5 Kg

TDJ-5800SPL6

GRID

5.7~5.8

27

6

9

V / H

2.4 Kg

TDJ-2400A

GRID

2.4~2.48

24

10

14

V / H

3.6 Kg

 

 
 

TDJ-5158BKT1

FLAT

5.1~5.8

23

11

11

V / H

1.4 Kg

TDJ-5758BKT-C

Flat box

5.1~5.8

23

11

11

V / H

2.6 Kg

TDJ-5158EA18D

Flat box

5.1~5.8

18

17

17

V & H

2.1 Kg

TDJ-5158BK20

Flat box

5.1~5.8

20

10

17

V

2Kg

 
   

TDJ-5158J

Sector

5.1~5.8

15

120

7

V

0.7 Kg

TDJ-49581

Sector

4.9~5.8

17

90

7

V

0.7 Kg

TDJ-5158GAx2

Sector

5.1~5.8

17

65

10

V & H

0.8 Kg

TDJ-2400IA

Sector

2.4~2.5

15

90

15

V

0.8 Kg

 
   

TQJ-2325A12

OMNI

2.3~2.5

12

360

7

V

0.95 Kg

TQJ-5800AT

OMNI

5.1~5.8

13

360

6

V

0.6 Kg

 

 
 
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ارتباطات طیف گستر است.
اجرا و پشتیبانیNikaIT